T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI

​​​​​​

Seyrüsefer Hizmetleri


Seyrüsefer Hizmetleri


Hava Trafik Kontrol Ünitesi
Hava Trafik Kontrol Ünitesi Meydan Kontrol, Yaklaşma Kontrol ve Saha Kontrol Ünitesi olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır:

1. Esenboğa Meydan Kontrol Ünitesi:
Esenboğa Meydan Kontrol Kulesi 5 Deniz Mili (NM) yarıçaplı, yerden 4500 feet’e kadar olan hava sahasında, Esenboğa Havalimanına iniş-kalkış yapacak ve Esenboğa Havalimanı civarında görerek (VFR) uçuş yapan sivil-askeri hava araçlarına hava trafik kontrol ve tavsiye hizmeti vermektedir.

 

Trafik sayısı kış aylarında ortalama günlük 200-250, yaz aylarında ise 300-350 arasındadır.

 

HAVA SAHASI YÖNETİM ÜNİTESİ (HSYÜ)


Planlama Düzeyi Hava Sahası Yönetimi

  1. Planlama Düzeyi Hava Sahası Yönetimi Hava Sahası Yürütme Kurulu tarafından belirlenen Hava Sahası Kullanımı Usul, Strateji ve öncelikleri çerçevesinde; haftalık ve günlük Hava Sahası Planlamalarının ve geçici Hava Sahası tahsislerinin gerçekleştirildiği yönetim seviyesidir. Bu işlev Hava Sahası Yönetim Ünitesi (HSYÜ)marifetiyle yürütülür.
  2. Hava Sahası Yönetim Ünitesi (HSYÜ) Türk Hava Sahasına ilişkin olarak belirlenen öncelikler çerçevesinde planlama ve tahsis yetkisine sahip sivil asker müşterek bir ünitedir.
  3. Hava Sahası Yönetim Ünitesi (HSYÜ) iş akışına uygun olarak Hava Sahası kullanıcı taleplerini toplar, belirlenmiş usuller çerçevesinde ihtiyaçları analiz eder, ihtiyaçlar arasında çakışma olduğunda söz konusu talepleri ihtiyaç sahibi sivil asker otoriteler ile tekrar koordine eder ve Hava Sahası kullanımına dair Hava Sahası Kullanım Planını oluşturur, yayımlar ve EUROCONTROL Merkezi Akış Kontrol Yönetim Ünitesi (CFMU)’ne gönderir.
  4. Gün içerisinde gelecek Hava Sahası kullanım isteklerini değerlendirir ve gerekli görmesi durumunda, Hava Sahası Kullanım Planını güncelleyerek yayımlar ve CFMU’ya gönderir.
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü